Blog

Gepost door: Wienerberger
04/02/2013
comments

Clusterbouw en het energieconcept


Het clusteren van woningen heeft heel wat voordelen en dit voordeel uit zich ook in de energievraag en de energiefactuur.

Er werd een voorstudie uitgevoerd door 3E, technisch adviseur en consultant hernieuwbare energie, waarbij het energieconcept in functie van de clustering nader werd bekeken.

Het voordeel in de energievraag voor 7 geclusterde woningen in vergelijking met 7 analoge individuele woningen is vooral merkbaar op de warmtevraag. Het verschil is te verklaren in het feit dat niet elke woning gelijktijdig warmte vraagt, wat een voordeel biedt met betrekking tot de dimensionering en het rendement van de verwarmingsinstallatie.

Grafiek geclusterde energievraag

Voor de opwekking van de energie werd de impact van geclusterde woningbouw op investeringskost én op de eindfactuur bestudeerd.

Drie systemen werden naast elkaar beschouwd:

  • condenserende gasketel en PV-panelen
  •  warmtepomp + grondwisselaar en PV-panelen
  • pelletketel en PV-panelen

Zo wordt bekeken wat het financiële voordeel is van het kiezen voor 1 grote condenserende gasketel versus het kiezen voor 7 kleinere ketels. Analoog voor de warmtepomp en de pelletketel.

Uit de studie bleek dat de clustering de investeringskost 25% (condenserende gasketel en warmtepomp) tot 75% (pelletketel) kan doen dalen.

De energiefactuur kan door de clustering 10% (pelletketel) tot 20% (condenserende gasketel) dalen.

De uiteindelijke keuze is nog afhankelijk van heel wat andere parameters en dient nog definitief te worden gemaakt.