Blog

Gepost door: Admin Admin
12/06/2013
comments

Renovatie versus nieuwbouw


Het ca 2950m² grote perceel waarop straks de duurzame wijk gebouwd zal worden, bestaat momenteel uit een verouderde woning en een mooie tuin met speelbosje. In een eerder blogbericht werd al aangegeven dat de groenzones zoveel mogelijk behouden zullen blijven omwille van de rijke biodiversiteit die er heerst. Ook voor de bestaande bebouwing kan echter de vraag gesteld worden of het niet zinvol is om deze te behouden en/of te renoveren.

In dit project werd geopteerd om de huidige woning te slopen en te vervangen door 7 nieuwe wooneenheden, dit om diverse redenen.

In eerste instantie de actuele staat van de woning. Het huis is allesbehalve bouwvallig (de baksteenconstructie en het hellend dak hebben hun functie meer dan 50 jaar lang perfect vervuld), maar energetisch gezien voldoet het niet meer aan de huidige eisen: enkele beglazing, niet geïsoleerde schil, niet luchtdicht… Een grondige renovatie, van zowel de schil als de technieken dringt zich op om de woning naar huidige prestaties en eisen op te werken. De complexe vormen van het gebouw komen bovendien een energetische renovatie niet ten goede.

Een ander belangrijk argument is het ruimtegebruik. De riante villa op een oppervlakte van ca. 300m² maakt plaats voor 7 woningen op een bebouwde oppervlakte van ca. 500m². Dankzij de compacte bouwvorm hebben deze woningen een bewoonbare oppervlakte van ca. 150m².   Binnen de duurzaamheidsmeter Breeam wordt de verhouding van de netto leefbare vloeroppervlakte op de netto bebouwde oppervlakte begroot en wordt compact bouwen als duurzaam bouwen aangemoedigd.  Bijkomend zorgt de clustering van woning voor een aantal voordelen op ecologisch, economisch en sociaal vlak. In alle opzicht een duurzame keuze dus.