Blog

Gepost door: Wienerberger
04/06/2013
comments

Waarom Breeam?


Er zijn vandaag ontelbare duurzaamheidmeters op de markt.  Elk land en vaak zelfs elke regio heeft zijn eigen versie.  Toch kunnen er drie internationaal erkende duurzaamheidsmeters geselecteerd worden die vandaag het grootste marktaandeel omvatten: BREEAM, LEED en HQE.  De oorsprong van BREEAM ligt in de UK, die van LEED in de VS en HQE is een Frans product. Deze drie labels zijn allemaal zowel op wijk- als gebouwniveau toepasbaar. Elk leggen ze iets andere accenten.  Zo hebben BREEAM en LEED bijvoorbeeld een sterke weging voor de categorie energie en is bij HQE de categorie binnenklimaat sterk doorwegend.

Toch is er een duidelijke marktleider in dit certificatiesegment, nl. BREEAM.  Wereldwijd zijn er ca. 7 tot 20 keer meer gerealiseerde projecten met BREEAM in vergelijking met het aantal gerealiseerde projecten met LEED respectievelijk HQE.  Heel wat andere certificatietools zijn ook gebaseerd op BREEAM en een aantal landen hebben zelfs gewoon BREEAM aangekocht en er hun eigen nationale versie van gemaakt zoals in Nederland.

De keuze voor BREEAM lag dus voor de hand omwille van zijn wijd verspreide bekendheid, de mogelijkheid om andere, zelfs internationale projecten, te vergelijken, etc. Naast de marktpositie van BREEAM zijn echter nog een aantal andere argumenten doorslaggevend geweest om te kiezen voor een duurzaamheidslabel en dan in het bijzonder voor BREEAM:

  • BREEAM  hanteert een globale benadering van duurzaamheid die volledig overeenkomt met het project van De Duurzame Wijk;
  • BREEAM legt sterk de nadruk op de link tussen duurzaamheid en leefcomfort wat in het project van De Duurzame Wijk één van de sleutelpunten is;
  • BREEAM is aanpasbaar aan de maat van de lokale wetgeving (via het Bespoke kade)r;
  • andere Vlaamse duurzaamheidsmeters zijn ook vaak gebaseerd op BREEAM, zoals vb. de duurzaamheidsmeter Gent (BREEAM Communities) en de "Vlaamse maatstaf voor duurzaam wonen en bouwen";
  • het Belgisch referentieel, dat stilaan zijn definitieve vorm krijgt, is eveneens BREEAM-compatibel.