Blog

Gepost door: Wienerberger
08/07/2013
comments

Laagbouw in hoge dichtheid – Rudy Uytenhaak


De demografische toename is een duidelijke evolutie. Deze is het meest voelbaar in de grote steden, maar ook kleinere steden voelen deze toename steeds meer. Door de toenemende bevolking stijgt de vraag naar woningen.  Daarnaast is er het feit dat de woningbezetting kleiner is dan vroeger en mensen ruimer willen leven. 

Voorgaande verduidelijkt dat duurzaam bouwen verenigbaar moet zijn met compact bouwen. Ruimte moet optimaal benut worden! Echter mag ook de sociale pijler niet vergeten worden. Deze pijler streeft naar behoud van groen voor ontspanning en contact.

 

De Duurzame Wijk in Waregem is volledig in lijn met deze evolutie. 

Rudy Uytenhaak, architect en hoogleraar stedebouwkundig ontwerpen aan de TU Eindhoven én gevestigde waarde binnen duurzaam bouwen, verkondigt zijn visie in meerdere seminaries waar duurzaamheid het topic is. Zijn basis: “Wij maken ruimte. Ruimte voor mensen, voor hun dromen en ambities. Plekken om goed te kunnen wonen, werken of leren.” Hij is ervan overtuigd dat optimale ruimtebesteding, in tegenspraak met hoe velen denken, niet noodzakelijk via hoogbouw moet.  

Op het seminarie “Booming Cities” in 2012 te Brussel vertelde architect Uytenhaak volgende:

“…Het is de grote opgave om niet enkel  fysiek, maar ook functioneel te verdichten en te diversifiëren. …

Om te verdichten is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat dit niet per se met hoogbouw hoeft gedaan te worden. Met laagbouw in hoge dichtheid kan een gelijkaardige dichtheid bekomen worden als met hoogbouw. …

Kwalitatieve dichtheid veronderstelt hoogwaardige privédomeinen in combinatie met hoogwaardige en diverse openbare ruimten. Bovendien is de veelzijdige en directe interactie tussen de private en (semi-)publieke ruimte cruciaal….”