Blog

Gepost door: Wienerberger
18/07/2013
comments

Waregem als inbreidingsproject...


in lijn met beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het ruimtelijk beleid in Vlaanderen staat voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Met een te verwachten bevolkingsgroei van 6 naar 7 miljoen mensen zal de druk op de ruimte steeds toenemen.

In het groenboek betreffende Ruimte Vlaanderen wordt de idee naar voor geschoven om tegen 2050 Vlaanderen te kunnen zien als Metropool Vlaanderen. Een visie die de stedelijkheid van Vlaanderen benadrukt zonder de mensenmaat aan te tasten. Die ijvert voor een evenwichtige Metropool Vlaanderen, waar vooruitgang hand in hand gaat met respect voor ons rijke verleden en waar nieuwe ontwikkelingen de levenskwaliteit verhogen. Onze metropool moet veerkrachtig zijn, zodat we rekening kunnen houden met de gevolgen van klimaatverandering en met het energievraagstuk. Een netwerk van groene verbindingen en waterlopen staat borg voor wateropvang en biodiversiteit. Grote open ruimten dienen voor voedselproductie, grondstoffen, planten en dieren. In stedelijke natuur en parken vinden we ontspanning, water en zuurstof.

Voor de bebouwde ruimte wordt een polycentrisch ontwikkelingsmodel vooropgesteld waarin verschillende kernen elk hun eigen rol kunnen opnemen en elkaar door goede onderlinge verbindingen versterken. Ruimtes met metropolitane allure en kleinschalige elementen vullen elkaar aan, dooraderd met nabije open ruimte.

De metropolitane allure, de mensenmaat en de veerkracht vormen drie lagen die gelijktijdig worden nagestreefd op weg naar 2050.

Metropolitane allure
De Metropool Vlaanderen beschouwt Vlaanderen als een polycentrisch netwerk van functionele stedelijke regio’s die samen voldoende stedelijke kracht genereren om boven de middenmaat van de kleine stad uit te stijgen. De polycentrische metropool heeft een evenwichtige ruimtelijke structuur.

Op maat van de mensen
Zelfs als metropool biedt Vlaanderen haar inwoners in 2050 een grote verscheidenheid aan hoogwaardige woonomgevingen. Het is een van de meest aantrekkelijke leefomgevingen van Europa. De woonomgevingen bieden levenskwaliteit door de menselijke maat en de nabijheid van basisvoorzieningen.

Veerkrachtige ruimte
De ruimte wordt versterkt om minder kwetsbaar te zijn voor de gevolgen van klimaatverandering en de energietransitie. De metropool Vlaanderen behoeft een robuuste open ruimte ondersteund door een netwerk van groene verbindingen en waterlopen dat overtollig regenwater kan opvangen en de biodiversiteit verbetert. Grote open ruimten dienen niet alleen voor voedselproductie, er is ook plaats voor een grote rijkdom aan planten en dieren en biedt ontspanning.  Het landschap moet daardoor niet alleen mooier worden maar ook beter gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke diensten zoals energieopwekking of klimaatmaatregelen.

Het belang van De Duurzame Wijk als inbreidingsproject wordt door bovenstaande verduidelijkt. De Duurzame Wijk ondersteunt heel wat principes die beschreven worden binnen het Groenboek Ruimte Vlaanderen. De ligging van De Duurzame Wijk is uitstekend, op wandel-  en/of fietsafstand van het centrum en vlakbij een bakker, slager, school,… Ook het openbaar vervoer is verzekerd, want er is een bushalte vlakbij. Duurzaam bouwen is inderdaad bouwen waar het aangenaam leven is. De nodige voorzieningen dichtbij, dragen sterk bij tot aangenaam en sociaal wonen. Bovendien komt het de mobiliteit ook ten goede. De aanwezigheid van individuele tuintjes en de inplanting van een klein park waar alle bewoners welkom zijn, dragen daar ook toe bij.