Blog

Gepost door: Admin Admin
03/09/2013
comments

Een nieuw ontwerp


De Duurzame Wijk is een waar pioniersproject. Het is een leerproces waarbij er continu gezocht wordt naar een gefundeerd evenwicht tussen ecologische, sociale en economische aspecten. In de loop van dit leerproces moeten  dan ook bepaalde initiële inzichten en opvattingen af en toe bijgestuurd worden.

Zo ook het energieconcept dat initieel louter bekeken werd vanuit het standpunt om te streven naar een minimaal energieverbruik met een maximaal aandeel aan hernieuwbare energie, en misschien te weinig vanuit economisch standpunt.

Bij een recent uitgevoerde kostprijscalculatie van het project is immers gebleken dat de rentabiliteit van het energieconcept in vraag gesteld werd en dat de voorziene ondergrondse parking voor een prijstoeslag van enkele tienduizenden euro’s zorgde per woning. Dit was dan ook de aanleiding om zowel het energieconcept als de kelder volledig opnieuw te gaan analyseren en doorrekenen.

 

Voor het energieconcept worden verschillende energiescenario’s uitgewerkt. Alle scenario’s gaan opnieuw uit van een minimaal energieverbruik met een maximaal aandeel aan hernieuwbare energie, maar worden nu ook gerelateerd aan een uitgebreide kostenoptimale studie Momenteel wordt de laatste hand aan deze studie gelegd die het energieverbruik vs. kosten berekent over een calculatieperiode van 30 jaar.

De kelder had het dubbele gevoel dat het weren van de auto uit het zicht, de site groener maakt, maar anderzijds zit er in de kelder heel wat beton. Beton heeft een minder gunstige ecologische voetafdruk. Bovendien is, zoals eerder aangehaald, de kostprijs van de kelder niet te onderschatten. Voldoende redenen om ook dit aspect te gaan herbekijken. Momenteel legt de stabiliteitsingenieur de laatste hand aan de berekeningen voor een vloerplaat op volle grond.

Naast deze kostprijsstudie van de kelder, moet ook de inplanting worden herbekeken. We willen namelijk geen extra bomen rooien, de publiek-private gradiënt behouden en zo weinig mogelijk verharding op de site.  De stedenbouwkundige voorschriften verplichten ons om één parkeerplaats per woning en tevens enkele parkeerplaatsen voor bezoekers op de site te voorzien. Na wat studiewerk is gekozen om voor de bewoners een  carport te voorzien met één doorlopende luifel met groendak. De luifel loopt door boven de bewonersparkeerplaatsen, maar ook boven de afvalberging en fietsenstalling. De verharding wordt verwezenlijkt met waterdoorlatende kleiklinkers. Dit nieuwe inplantingsplan werd ook op ecologisch vlak geëvalueerd en blijkt een grotere “change in ecological value” te hebben, wat leidt tot een betere BREEAM-score.