Blog

Gepost door: Admin Admin
05/12/2014
comments

Start dakwerken


De dakwerken zijn volop aan de gang en de dakconstructie krijgt vorm. Om een uitstekend akoestisch comfort te verzekeren, wordt ook in de dakstructuur steeds toegezien op een ontkoppeling van de verschillende woningen.

Heden worden ook de voorbereidingen getroffen om te starten met de constructie van de bergingen. De bekisting wordt geplaatst om weldra de betonnen vloerplaat te kunnen storten.

Ondertussen is bovendien het infiltratiebekken gevuld met grind.