Blog

Gepost door: Admin Admin
27/03/2019
comments

Waterpasserende kleiklinkers: na 5 jaar nog steeds waterdoorlatend!


Op 27/02/2019 werd de waterpasserende kleiklinkerverharding in de Duurzame Wijk nagemeten door het OCW (Opzoekingscentrum voor de wegenbouw). De kleiklinkers liggen in een oprit die toegang geeft tot de 7 woningen. Dagelijks passeren er een een tiental auto’s.

Er werden twee meetpunten uitgekozen, verspreid over de oprit. De metingen gebeurde met een dubbele ringproef (zie figuren), die de snelheid meten waarmee het water in de verharding verdwijnt. Na 5 jaar blijkt dat de waterdoorlatenheid van de verharding nog steeds ruim aan de eis van 5,4 . 10-5 m/s voldoet.