Aandacht voor biodiversiteit

Bij de ontwikkeling van De Duurzame Wijk trachten we de biodiversiteit te laten toenemen.
Meer natuur, en meer soorten natuur. Dat heeft twee voordelen: de omgeving wordt nog groener
en aangenamer, en we kunnen waterinfiltratie koppelen aan de toegenomen biodiversiteit.
Een ecologische win-winsituatie, zeg maar. 

  

 


Ecologische studie

Om de biodiversiteit in kaart te brengen en te verhogen werd een ecologische studie uitgevoerd. Er werden 84 plantensoorten geïnventariseerd, na ontwikkeling zullen er  mogelijk 142 plantensoorten te vinden zijn in De Duurzame Wijk, wat een verbetering is van 70%. Volgens het ecologisch rapport is de ecologische waarde +3,57 (zie verder). De volgende maatregelen staan in voor een verhoging van de biodiversiteit op de site:

  • uitheemse planten verwijderen: inheemse planten krijgen meer kansen én ruimte om zich te ontwikkelen.
  • bewust kiezen voor een natuurlijk hooiland in plaats van een grasveld voor de gemeenschappelijke tuin. Naast een grote diversiteit aan planten en bloemen vergt dit hooiland slechts een zeer beperkt onderhoud. 2 keer maaien per jaar volstaat. Een besparing op de onderhoudskost.
  • een aangepast onderhoudsplan volgen voor de volgende 5 jaar. Bij oplevering zal dit onderhoudsplan overgemaakt worden aan de bewoners.
  • waardevolle bomen beschermen tijdens de werffase
  • een intensief groendak op carports, de fietsenstallingen en het gemeenschappelijk afvallokaal.

 Bekijk hieronder:

 

 

 

De verbetering van de ecologische waarde van de site wordt berekend a.d.h.v. de LE4 calculator van BREEAM.  Hier dient men de verschillende te onderscheiden habitats op de site in te voeren met hun respectievelijke huidige en toekomstige aantal m².  Daarnaast vult men het huidige aantal geïnventariseerde soorten in en het verwachte aantal soorten in de nieuwe situatie.  Op basis van deze gegevens berekent de tabel zelf een percentage van verbetering of daling van de biodiversiteitsgraad van de site.  Deze score kan variëren van -9 tot +6 waaruit blijkt dat De Duurzame Wijk met een score van +3.57 zeer goed scoort.