Energiezuinig bouwen

De Duurzame Wijk zal uitsluitend bestaan uit zeer lage energiewoningen waarbij de resterende energie voor ruimteverwarming, sanitair warm water en elektrisch hulpverbruik wordt afgedekt door hernieuwbare energie. Deze woonentiteiten zullen bovendien geclusterd gebouwd worden. Het resultaat: een optimale compactheid, wat het energiegebruik nog meer zal doen afnemen.

 

Project Waregem en het wettelijk kader

In Waregem wordt uitgegaan van de EU-doelstelling 2020 die stelt dat in 2021 alle nieuwe residentiële gebouwen Nearly Zero Energy Buildings moeten zijn.

Lees verder

 

Slim ontwerp

Een slim ontwerp kan de energievraag op eenvoudige en goedkope manier ten goede komen. Robuuste maatregelen maken deel uit van zo’n ontwerp. Hiermee worden oplossingen bedoeld die gebruikersonafhankelijk en “bedrijfs”zeker zijn. Robuuste maatregelen binnen een slim energetisch ontwerp zijn: compact bouwen, massief bouwen, het gebouw optimaal oriënteren, een doorgedreven geïsoleerde en luchtdichte schil.

 Lees verder

 

Het belang van een geoptimaliseerde schil

De meest duurzame energie, is de energie die niet wordt verbruikt. Deze stelling onderschrijft de keuze voor een geoptimaliseerde schil met doorgedreven isolatie en luchtdichtheid. Focussen op de schil om zo warmteverliezen te beperken is ook een goede investering. Vandaag wordt voor een woning uitgegaan van een levensduur van ca. 90jaar. Mits een correcte en duurzame materiaalkeuze voor de gevelmaterialen, kan ook voor de schil uitgegaan worden van diezelfde levensduur.

Lees verder

 

Hoe de resterende energievraag invullen

Hoe de resterende energievraag invullen en zeker hoe deze betaalbaar invullen is een complexe vraag. Om hier onderbouwd en genuanceerd op te kunnen antwoorden, was een diepgaande studie noodzakelijk. Zeker ook omdat betaalbaarheid een sleutelaspect is in dit project, was het noodzakelijk om te zoeken naar een standaard voor ecologisch, economisch en sociaal bouwen en wonen.

Lees verder

 

Jaarlijkse besparing en terugverdientijd

De Jaarlijkse besparing van het scenario Laag Energie+, NZEB participatie en gas en NZEB PV en gas ten opzichte van de E60-woning werd onderzocht.

Lees verder