Project Waregem en het wettelijk kader

In Waregem wordt uitgegaan van de EU-doelstelling 2020 die stelt dat in 2021 alle nieuwe residentiële gebouwen Nearly Zero Energy Buildings moeten zijn.

Nearly Zero Energy Building

Volgens de EPBD-recast luidt de definitie voor een Nearly Zero Energy Building als volgt:

“ Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met zeer hoge energieprestatie, zoals vastgesteld volgens bijlage I. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.”


Toen het project te Waregem van start ging, was er in Belgie nog geen cijfermatige definitie voorhanden bij de verschillende

gewesten. Daarom werd in het project gekozen om de omschrijving van Europa zo strikt mogelijk te volgen. “... zeer hoge energieprestatie...” werd vertaald als Laag Energie+ en “...in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen…“ werd vertaald als 100% hernieuwbare afdekking van het NZEB-verbruik , zijnde de energie nodig voor verwarming, sanitair warm water en elektrisch hulpverbruik. Ondertussen hebben de gewesten een eerste voorstel op tafel gelegd met een gedetailleerdere invulling van de definitie.

Diverse berekeningen en nota’s doen vermoeden dat de gewestelijke invulling evolueert naar:

 

IN VLAANDEREN

  • Terminologie: Bijna Energie Neutrale woning (BEN-woning)
  • E-peil: 30
  • 10 kwh/m² hernieuwbare energie

IN WALLONIE

  • Terminologie: Cost Optimum-Zero Energy Buidling (COZEB)
  • Isolatiegraad en netto-energiebehoefte vergelijkbaar met een passiefhuis
  • Luchtdichtheid v50 max 2 m³/(h.m²)
  • 50% afdekking van hernieuwbare energie

IN BRUSSEL

  • Isolatiegraad, luchtdichtingseis en netto-energiebehoefte vergelijkbaar met een passiefhuis
  • Nog geen percentage afdekking van hernieuwbare energie gekend

Om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken betreffende deze gewestelijke invulling verwijzen we bij voorkeur naar volgende websites:

http://www.energiesparen.be/bouwenverbouwen/ben
http://www.bruxellesenvironnement.be
http://energie.wallonie.be/fr/l-energie-dans-les-batiments-peb.html?IDC=6230

Het pilootproject Waregem moet een nationaal pilootproject zijn en moet dit ook nog steeds zijn de komende jaren. Daar de definitie van wat nu een NZEB wordt, nog niet op punt staat, wordt ervoor gekozen om met dit pilootproject de energievraag te minimaliseren via een sterk geïsoleerde schil en de resterende energievraag voor ruimteverwarming, sanitair warm water en hulpenergie (pompen, ventilatoren, etc.) voor 100% af te dekken met hernieuwbare energie die ter plaatse of in de provincie opgewekt wordt.