Doordachte inplanting

De Duurzame Wijk wordt aangelegd in een bestaande en bebouwde woonzone om geen bijkomende druk te leggen op de schaarse vrije gronden en het bestaande stedelijke weefsel verder te densifiëren. Ook de oriëntatie en de groeninplanting zijn belangrijk. De bestaande biodiversiteit op de site wordt behouden en waar mogelijk zelfs nog versterkt door het aanleggen van een gemeenschappelijke tuin/park. Zo blijven waardevolle bomen behouden op de site, wat ook nog eens de kosten drukt.

 

 

 

Inbreidingsproject

Er wordt gebouwd binnen de bestaande bebouwing. De vroegere villa met grote tuin maakt nu plaats voor 7 aaneengesloten woningen met elk een eigen private tuin en één grote collectieve tuin. Er wordt op deze manier een publiek-private gradiënt gecreëerd. Iedere bewoner kan zo genieten van ca 15 are groen en dit binnen een terrein van amper 29 are.

 

Inbreiding  

Ondanks deze binnenstedelijke densifiëring blijft de totale verharde oppervlakte op de site quasi ongewijzigd. Op de site werd vroeger 10,6% van het terrein ingenomen door gebouwen en 18,4% door opritten. Op de nieuwe site wordt dit 17,1% respectievelijk 16,2%. Het beperkt blijven van de verharde oppervlaktes is te danken aan een slim ontwerp met geclusterde bebouwing en een doordachte inplanting van woningen, carports en groen. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het minimaliseren van de verharde oppervlakte tot het strikt noodzakelijke. Zo werd een autovrije speelruimte gecreëerd met behoud van waardevol groen door Fris in het landschap, het bureau voor landschapsinrichting.

Hieronder vindt u de inplantingsplannen en de indeling van de biotopen voor en na de werken en het voorontwerp/beplantingsconcept van Fris in het landschap.

Voor de werken
Na de werken
Voorontwerp/beplantingsconcept 

 

Oriëntatie

Om optimaal gebruik te kunnen maken van zonnewinsten is ook een zuid-oriëntatie van de gebouwen op het terrein een slimme keuze. Om dit te kunnen realiseren werd voor De Duurzame Wijk een afwijking op de stedebouwkundige voorschriften goedgekeurd.


Dichtbij voorzieningen

 Dichtbij voorzieningen

Een ander voorbeeld is de nabijheid van een kinderopvang, een basisschool, winkels en het openbaar vervoer. Zo blijft de wagen vaker thuis staan, en niet in de file. De grote fietsluifel komt hierbij goed van pas. Goed voor het milieu en de portefeuille.

Lees verder