Duurzame productie

In de Duurzame Wijk is bijzondere aandacht besteed aan de ecologische impact van de gebruikte materialen.  De duurzaamheid van een product wordt bepaald door de verhouding tussen de verwachte levensduur en de initiële impact ervan op mens en milieu.  De duurzaamheid stijgt wanneer de levensduur verhoogt of wanneer de initiële impact verkleint. De keramische materialen die voor De Duurzame Wijk gebruikt worden, hebben een levensduur van min. 90 jaar en daarnaast een minimale initiële impact. Alle inspanningen van Wienerberger om een duurzamer product te bekomen, moeten in dit licht gezien worden.

Wienerberger onderzoekt dag na dag elke stap in het productieproces van het keramisch product op het gebied van milieu-impact.  Aanzienlijke investeringen samen met een permanente verfijning en bijsturing van de gebruikte technieken en procédés hebben op heden reeds geleid tot aanzienlijke reducties van het energieverbruik en van de emissies.  Daarnaast hebben bepaalde schakels van het productieproces  een duidelijk zichtbare impact op de onmiddellijke omgeving, denken we maar aan de ontginning van de klei. Vandaar dat Wienerberger veel aandacht besteedt aan het tijdelijke aspect van de groeven en aan een relevante nabestemming. Bovendien heeft Wienerberger steeds geopteerd voor een lokale productie, waardoor het belastende transport van grondstof naar fabriek en van afgewerkt product naar de klant minimaal kan blijven.

Meer weten? Klik hier.