Verantwoord omgaan met water

Verantwoord omgaan met water houdt in dat een duurzaam project geen verdere belasting van het rioleringsnet teweeg brengt of met andere woorden hemelwaterneutraal is en dat het drinkwaterverbruik zoveel als mogelijk wordt beperkt.