De Duurzame Wijk’ zet de standaard voor ecologisch en economisch wonen.

Met ‘De Duurzame Wijk’ in Waregem lanceert Wienerberger, fabrikant van keramische bouwmaterialen en -oplossingen, een opvallend pioniersproject: een wijk die volledig vanuit een duurzame invalshoek wordt aangepakt, en dit zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. Gesteund op een toekomstgerichte visie met respect voor de Belgische bouwtraditie. Bij de aanleg van de wijk wordt gestreefd naar ecologisch en energiezuinig wonen en er wordt dan ook maximaal met duurzame materialen en oplossingen gewerkt. Daarnaast wordt een verantwoord nabuurschap nagestreefd. Dit unieke en innovatieve project zet dan ook, volledig in lijn met de Belgische bouwtraditie, de standaard voor duurzaam wonen in de toekomst.