Architectuur & design

Sprekende architectuur maakt ons gelukkiger

De Duurzame Wijk wil nieuwe wegen verkennen. Dat doet ze op verschillende manieren. Naast de ecologische dimensie is ook het belang van het initiatief voor de kwaliteit van het dagelijkse leven heel belangrijk. Voor ons geluk dus, om dan maar een beladen woord te gebruiken.

Om te beginnen is er de schaal van de individuele koppelwoningen. Door de hedendaagse maar herkenbare vormentaal, het dito materiaalgebruik en de op het gezinsleven afgestemde indeling is elke woning een thuis met een eigen karakter, waarin de bewoners zich goed voelen. Een mooie illustratie van de stelling van filosoof Alain de Botton dat architectuur kan bijdragen tot meer geluk.

Als totaalconcept heeft de wijk een sterke uitstraling dankzij de ritmiek van de gevelvlakken. Het warme, overwegend met grijze tinten gevulde kleurenpallet van de keramische dak- en gevelmaterialen geeft de wijk een onmiskenbare identiteit en laat ze toch mooi opgaan in de omgeving. De keramische gevelstenen en kleidakpannen garanderen een blijvend wooncomfort en behouden hun eigenschappen gedurende de volledige levensduur van de woning. Door hun kleur, textuur, variatie, ontwerpmogelijkheden en -vrijheden onderscheiden ze zich ook van de saaie ‘dozenarchitectuur’ in beton of hout. Die laatste leidt alleen maar tot een anonieme vlek in het landschap, een dertien in een dozijn benadering. De Duurzame Wijk daarentegen vormt een samenhangend geheel met stuk voor stuk volwaardige delen.

Zo komen we tot het derde niveau, de nabijheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. De Duurzame Wijk is een plek waar kinderen in alle vrijheid en veiligheid kunnen spelen, maar waar de nabijheid van een heleboel functies, van openbaar vervoer en van ontsluiting ook de ouders de gepaste vrijheid gunt.

Als vierde bouwsteen is er ten slotte de sociale integratie. Een wijk zonder sociaal cement valt snel uiteen, wat resulteert in vandalisme, pesterijen, burenruzies en algemene onmin. Een sterk concept met een hedendaagse architectuur die geworteld is in een eeuwenlange bouwtraditie, versterkt dat sociaal cement. Een dergelijke architectuur, samengebracht in een breder verband met ruimte voor collectief groen, schrikt niemand af, roept bij niemand agressie op, maar nodigt uit tot gezamenlijke activiteiten. Daardoor wordt De Duurzame Wijk een thuishaven voor iedereen, zonder onderscheid op basis van leeftijd, afkomst of sociale klasse.

De Duurzame Wijk is een uiterst boeiend project. Hier worden lijnen uitgezet voor de manier waarop we morgen duurzaam en ecologisch, maar ook sociaal en familiaal, zinvoller en prettiger kunnen samenleven.