Breeam als evaluatie-instrument

BREEAM leidt tot een optimale leefomgeving

Om De Duurzame Wijk te valoriseren, gaan we gebruik maken van een evaluatieinstrument dat het project op het vlak van energieverbruik, gebruikte materialen, geproduceerd afval, …gaat beoordelen. BREEAM is hiervoor een bruikbare methodiek. BREEAM is ontwikkeld door BRE (Building Research Establishment) in het Verenigd Koninkrijk en het gebruik is internationaal verspreid. BREEAM Bespoke legt een lijst op met beoordelingscriteria die specifiek voor dit project dienen afgetoetst te worden. Er kunnen verschillende niveaus van certificering behaald worden. Met De Duurzame Wijk willen we minstens een BREEAM certificaat “Excellent” behalen.
 

Waarom worden er fietsenrekken voorzien in het ontwerp?

De bewoners van De Duurzame Wijk worden gestimuleerd om in lijn met de woning waarin ze leven, op een duurzame manier te handelen. De voorzieningen die daarvoor noodzakelijk zijn, worden dan ook aangereikt.

De nabijheid van scholen, winkels, een kapper, …..zet de bewoners aan tot het nemen van de fiets i.p.v. de auto. Fietsenrekken in een duurzame wijk zullen bijgevolg met plezier benut worden.

De raampartijen zijn oordeelkundig gedimensioneerd en ingeplant. Is dit dan zo belangrijk?

Veel natuurlijke lichtinval bevordert het leefcomfort en spoort aan om zo weinig mogelijk gebruik te maken  van kunstmatig licht. Een duurzaam ontwerp waarin leefcomfort ook de nodige aandacht krijgt, brengt automatisch oordeelkundig gedimensioneerde en ingeplante raampartijen met zich mee. Wat is er leuker dan te werken in natuurlijk licht? Er zal dan ook naar gestreefd worden dat meer dan 80% van het werkoppervlak in elke ruimte door natuurlijk licht kan worden gevat en dat de lichtinstraling in elke ruimte ook niet onder een bepaald comfortniveau daalt.

Oordeelkundig gedimensioneerde en ingeplante ramen zullen ook het gebruik van interne zonnewinsten ten goede komen.

Een duurzame wijk heeft een veel ruimer en leesbaarder postinterventiedossier. Waarom is dit nodig?

Dit is een service naar de bewoners die zich ook engageren om duurzaam te wonen. Bij aflevering van de woningen zullen er ook documenten ter beschikking worden gesteld waarin de bewoners geadviseerd worden met betrekking tot welke lichtarmaturen en elektrische toestellen er best aangekocht worden om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Sorteren en composteren zal tevens in de picture worden gezet. De nodige ruimte wordt hiervoor voorzien in het ontwerp.

Veel ruimte op een beperkt bebouwd oppervlak?

Ook dit is duurzaam! De verhouding bewoonbaar oppervlak op bebouwde oppervlakte wordt in een duurzaam project gemaximaliseerd.

Hooiland, een leuk bosje, mooi struikgewas?

Dit draagt bij tot het behoud of ontstaan van een grote biodiversiteit. Biodiversiteit vindt ook zijn belang binnen een duurzaam project

Een nette, gestructureerde en goed opgevolgde werf leidt tot kwaliteit, maar ook tot duurzaamheid.

Het voorzien van de nodige werkruimte en middelen voor een goede werfopvolging en organisatie is ook van groot belang bij een duurzaam project. Een heel gedetailleerd werfdagboek zal worden bijgehouden waarin onder andere wordt opgevolgd hoeveel transporten er zijn geweest, hoeveel en welk afval werd gecreëerd, of dit afval of een fractie ervan kan worden hergebruikt en dus gerecycleerd, hoeveel water er wordt verbruikt…..

De diverse criteria worden ingedeeld in negen belangrijke thema’s. Deze negen thema’s zijn:

 

  1. management
  2. gezondheid en welzijn
  3. energie
  4. transport
  5. water
  6. materialen
  7. afval
  8. landgebruik en ecologie
  9. vervuiling

 

BREEAM heeft dan ook zijn invloed op elk stadium van het project: ontwerp, uitvoering, gebruiksduur, einde levensduur, …

 

Indien met BREEAM wordt rekening gehouden in elk van deze stadia en dit op de diverse thema’s, dan kunnen er punten worden toegekend. De gewogen som van al deze punten bepaalt het uiteindelijke certificeringsniveau.