Monitoring

De monitoring heeft zowel een onderzoeksfunctie als een informatiefunctie tot doel.

In ontwerpfase werden verschillende energieconcepten doorgerekend via dynamische simulatie met een aantal comforteisen als uitgangspunt.  Eens de woningen gebouwd zijn, zal er gemonitord moeten worden of aan deze comforteisen en aan de doorgerekende energie-eisen voldaan wordt.  Om dit afdoende te kunnen verifiëren, dienen volgende parameters gemeten te worden in de 7 woningen:

 

 

COMFORT:

Metingen gebeuren per ruimte en in volgende ruimtes:

 • Woonkamer
 • Open keuken
 • Berging
 • Slaapkamer ouders
 • Slaapkamer 1
 • Slaapkamer 2
 • Slaapkamer 3
 • Bureau / slaapkamer 4
 • Badkamer

Te meten parameters:

 • Relatieve vochtigheid
 • CO2 in de lucht
 • Binnentemperatuur
 • Buitentemperatuur op de site
 • Relatieve vochtigheid buiten op de site

ENERGIE:

 • gasverbruik voor SWW globaal per woning (Metingen met een resolutie van 0,002 m³/pulse)
 • gasverbruik voor verwarming globaal per woning (Metingen met een resolutie van 0,002 m³/pulse)
 • elektriciteitsverbruik globaal per woning (Metingen met een resolutie van 1 pulse/Wh)
 • PV-opbrengst
 • Ventilatorverbruik te meten in de ventilatiegroep (technische fiche in bijlage)
 • Pompverbruik van de circulatie tussen de ketel en de boiler. (technische fiches in bijlage)

Deze laatste twee laten toe om een onderscheid te maken in elektrisch hulpverbruik en het huishoudelijk elektrisch verbruik van de woningen aangezien het eerste wel opgenomen is in de energieberekeningen (en de definitie van NZEB) en het tweede niet.

WATER:

 • Drinkwaterverbruik per woning

De data wordt per minuut uitgelezen en naar een centrale server gezonden.   Er wordt voorzien om gedurende 3 jaar de woningen te monitoren.  Dit moet toelaten om in het eerste jaar de systemen op punt te stellen en gedurende de volgende 2 jaar een grondige analyse van het energieverbruik en comfort op te maken.

Hierna moeten de bewoners de kans krijgen de monitoring verder te zetten.

De bovenstaande parameters worden op voldoende punten en op correcte wijze gemeten om een volledig beeld te krijgen.