Derde verslag

De monitoring van woning 1 en 4 werd in de loop van de maand mei 2016 opgestart. Met betrekking tot deze monitoring gebeurden ondertussen 3 tussentijdse rapporteringen. Het huidige rapport analyseert de monitoringsgegevens van de laatste 12 maanden, tussen 1 mei 2017 en 30 april 2018.
Over het algemeen kan opnieuw geconcludeerd worden dat het gebruikersgedrag heel doorslaggevend is op alle meetwaarden. Wel zijn de waarden uit de simulatie m.b.t. het gasverbruik doorgaans onderschat voor de verwarming en overschat voor het sanitair warm water. Voor woning 4 blijft de cumul van de primaire energie evenwel lager dan berekend in de simulatie. Bij woning 1 krijgen we een overschrijding.
Het comfort beantwoordt aan de verwachtingen. Evenwel dient voldoende aandacht besteed aan het correcte gebruik van de ventilatie en de insteltemperatuur om te voorkomen dat de lucht te droog wordt.“

 

Link naar het verslag