Disclaimer & Privacy

Wienerberger is niet aansprakelijk voor onjuist vermelde gegevens

Wienerberger besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert niet dat alle informatie daarop correct is. De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie op de website kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. 

Daarom kan Wienerberger niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Wienerberger verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval links tot stand worden gebracht met andere websites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Wienerberger niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Wienerberger probeert de website continu ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van beperkingen in het gebruik van de website of het onbeschikbaar zijn van de website.

Copyright

De hele inhoud van de website (zowel foto's, teksten, animatie etc...) is auteursrechtelijk beschermd.  Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wienerberger.

Privacy

De bescherming van uw privacy en gegevens is erg belangrijk voor Wienerberger. Wij besteden er dan ook de nodige aandacht aan in onze bedrijfsvoering.

In dit statement informeren we u over de gegevens die Wienerberger verzamelt wanneer u onze website bezoekt en voor welk doel Wienerberger die gebruikt:

Klantgegevens

Als u zich aanmeldt op de Wienerberger site, een nieuwsbrief of informatie aanvraagt, verzamelen we de door u vermelde gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mail en interesses. We gebruiken deze informatie om u service te bieden of u de gevraagde documentatie of nieuwsbrief te sturen. Met uw toestemming gebruiken we deze gegevens om u, per post of e-mail, interessante informatie over Wienerberger te sturen.

Uiteraard kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken, door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar info@wienerberger.be waarin u vermeldt dat u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen.

Daarnaast kan u ook te allen tijde uw gegevens nazien, en ze desgewenst laten aanpassen. Ook in dit geval stuurt u een e-mail naar info@wienerberger.be.

Doorgeven persoonlijke gegevens

In geen geval zal Wienerberger uw gegevens doorgeven aan derden of derden toegang tot uw gegevens verstrekken. Uw gegevens worden enkel door organisaties en bedrijven van de Wienerberger groep of door derden die door ons gemachtigd zijn gebruikt voor reclame of service-opdrachten. Het spreekt vanzelf dat deze derden de gegevens enkel in het kader van die bepaalde opdracht mogen gebruiken, en de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken of ze aan anderen mogen doorgeven.

Technische gegevens

Als u onze website bezoekt registreert onze webserver de gebruikelijke technische aansluitingsgegevens die anoniem gebruikt worden als basis voor het verzamelen van statistieken over bezoekersgedrag, zodat we continu de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren.

Meer vragen?

Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de door ons verzamelde gegevens, stuur dan een brief of een e-mail aan Wienerberger België. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk.