Eerste verslag

In ontwerpfase werden verschillende energieconcepten doorgerekend om uiteindelijk te komen tot het duurzame woonconcept zoals uitgevoerd.

Vanuit onderzoeksfunctie, maar zeker ook vanuit informatiefunctie en sensibilisering is het nu heel nuttig om de theoretische energieverbruiken en het theoretische comfort te toetsen aan de werkelijkheid.

Daarom worden de energieprestaties van woning 1 en woning 4 gemonitord. De monitoring werd gestart in mei 2016. Midden september hebben we een eerste verslag van de werkelijke energieverbruiken ontvangen.

Tot op heden kan gesteld worden dat de gemeten waarden overeenkomen met de verwachtingen.

Link naar het verslag