Monitoring

Welke parameters worden er gemeten?

In ontwerpfase werden verschillende energieconcepten doorgerekend via dynamische simulaties. Nu
worden de energieprestaties van woning 1 en woning 4 gemonitord gedurende een termijn van
maximum 4 jaar. De monitoring heeft zowel een onderzoeksfunctie als een informatiefunctie. Er wordt
gemonitord of aan de verwachte comforteisen en energie-eisen voldaan wordt. Om dit te kunnen
verifiëren worden volgende parameters gemeten:

Woonkamer

 • Temperatuur
 • Relatieve vochtigheid

Berging

 • Temperatuur
 • Regenwater
 • Relatieve vochtigheid

Zolder

 • Temperatuur
 • Relatieve vochtigheid

Badkamer

 • Temperatuur
 • Relatieve vochtigheid

Slaapkamer

 • Temperatuur
 • Relatieve vochtigheid

Meterkast

 • Elektriciteit
 • Gas
 • Pompverbruik ketel
 • Water
 • PV
 • Ventilator verbruik ventilatie

De data wordt per minuut uitgelezen en naar een centrale server gezonden. Er wordt voorzien om
gedurende maximum 4 jaar de woningen te monitoren. Dit moet toelaten om in het eerste jaar de
systemen op punt te stellen en gedurende de volgende 2 jaar een grondige analyse van het
energieverbruik en comfort op te maken.


De bovenstaande parameters worden op voldoende punten en op correcte wijze gemeten om een
volledig beeld te krijgen.