Bekisting vloerplaat

De vloerplaat werd bekist. Enkele de buitenrand van de vloerplaat werd met houten bekisting uitgewerkt. Tussen de woningen is het de bedoeling om isolatie als verloren bekisting te gebruiken.

Na het bekisten kan aangevangen worden met het wapenen van de vloerplaten. Vooraleer hiermee van start kon worden gegaan, werd op de vorstranden ter hoogte van de woningscheidende muren een dubbele laag (2mm + 1 mm) EPDM gelegd. Deze EPDM is een vraag vanuit de uitgevoerde studie met betrekking tot akoestiek.

 


De woningen worden opgebouwd met een ankerloze spouwmuur als scheidingswand. Dit is een dubbele wand bestaande uit 2 Porotherm metselwerkwanden, met ertussen een smalle luchtspouw gevuld met minerale wol, en verder volledig ontkoppeld, zonder spouwankers. Door de volledige ontkoppeling bereikt dit type wand een zeer hoge directe luchtgeluidisolatie.

Op het gelijkvloers start de ankerloze spouwmuur op de funderingsplaat op volle grond. Ter hoogte van de woningscheidende wand wordt de betonplaat onderbroken, maar ze steunt wel op de doorlopende ringbalk. Dit betekent dat er toch in zekere mate een koppeling is tussen de beide spouwbladen. Deze koppeling zou de directe luchtgeluidisolatie van de ankerloze spouwmuur kunnen verminderen.  Als extra veiligheid en om zo met zekerheid de maximale voordelen van een ontkoppeling te behouden, wordt tussen de onderbroken vloerplaten en de vorstrand een epdm laag (dikte 3 mm) voorzien.

Deze laag wordt ook voorzien onder alle gevelmetselwerk steunend op de vorstrand.

Onderstaand vindt u  de details waarop deze EPDM laag wordt aangeduid.