Dak

Net zoals we eerder zagen bij de inwerking van het schrijnwerk, vereist ook de binnenafwerking van het dak enige aandacht met betrekking tot een luchtdichte uitvoering.

De luchtdichtheid van het dak wordt verwezenlijkt met een luchtscherm. Ook dit luchtscherm wordt bij de aansluiting met de wanden ingewerkt in het pleisterwerk om een continue luchtdichte laag te creëren. De doorboringen, bv. ter plaatse van de schoren van het dakgebinte, worden zorgvuldig afgetaped met luchtdichte kleefband.