Vloer

Na het bepleisteren van de wanden en plafonds, is gestart met het spuiten van de vloerisolatie bovenop de vloerplaat. Deze gespoten PUR-isolatie wordt op de precieze dikte (hier: 19 cm) geschuurd om een vlakke ondergrond te bekomen.

Hierboven komen de akoestische isolatiematten, gevolgd door de leidingen voor de vloerverwarming. De matten zorgen voor een akoestische scheiding tussen de vloerafwerking van de ene woning enerzijds en de binnenruimte van de andere woningen anderzijds. Zo wordt bijvoorbeeld het contactgeluid, veroorzaakt door voetstappen of het verschuiven van meubelen, gedempt zodat de andere bewoners hier geen last van ondervinden.

 

 

 

Nadien kan de chape volgen en eens die voldoende is uitgehard, ook de vloerbedekking. In de chape worden voldoende uitzettingsvoegen voorzien, die later doorgetrokken worden tot in de vloerbedekking. Dit voorkomt dat er scheurvorming optreedt in de vloeren.