De gevelmetselwerken

De gevelmetselwerken schieten goed op. Op het gelijkvloers niveau zijn die quasi beëindigd.

De minerale wolisolatie wordt gelijktijdig opgetrokken met het gevelmetselwerk om te voorkomen dat de isolatie te lang aan slagregen zou worden blootgesteld.  Voor een optimaal thermisch resultaat worden beide isolatielagen perfect geschrankt aangebracht.

Met het optrekken van de gevel komt de volledige spouwmuuropbouw tot uitdrukking:
- PLS binnenmuursteen
- 2 x 12 cm minerale wol
- spouw
- verlijmde gevelsteen Terca Linnaeus Gesmoord.

Voor het bereiken van verhoogd akoestisch comfort is volledige ontkoppeling vereist tussen de woningen. Deze ontkoppeling moet zich ook voortzetten in de gevel. Tussen de gevels van aangrenzende woningen wordt de gevel onderbroken en zal later een soepele voeg worden aangebracht. Deze voegen worden geïntegreerd in de architectuur. Indien een soepele voeg niet exact samenvalt met de woningscheidende wand, dan wordt ervoor gezorgd dat er geen starre verbindingen worden gecreëerd tussen het binnenspouwblad van de ene woning en het geveldeel dat in contact staat met de gevel van de andere woning. 

De luifels achteraan zijn in volle uitvoering. De onderkant van deze luifels worden tevens uitgevoerd in de gekozen gevelsteen, nl.  Eco-brick Linnaeus Terca gesmoord.

De luifels dragen van “penant” tot “penant”. Zo kan de isolatie perfect doorlopen achter de luifels en ontstaat aldaar geen koudebrugwerking.

Om dit alles te realiseren worden tussen de “penanten” een bekisting opgetrokken. De bekisting aan de onderzijde is een houten plaat, evenals aan de randen. Anderzijds vormt voor de zichtbaar blijvende randen van de luifel metselwerk de bekisting. De onderste bekistingsplaat worden bedekt met gevelstenen. Deze stenen worden met mortel aan elkaar verbonden en er worden metalen haken in de voegen geplaatst. Deze haken zullen voor de verbinding zorgen van de gevelstenen met de te storten vloerplaat van de luifel. 

De te storten plaat van de luifel wordt gewapend. De wapening loopt door tot op de “penanten”.

Tenslotte kan de plaat worden gestort. 

De luifel mag ontkist worden binnen een drietalweken. Benieuwd naar het resultaat!