Plaatsing kleiklinkers van de private terrassen

Terwijl in een eerste woning de betegeling is gestart, zijn ook de omgevingswerken is volle gang. De aannemer maakt het terrein klaar op de juiste hoogte en helling als voorbereiding op het plaatsen van de klinkerverharding.Tussen de fundering en de ondergrond wordt een geotextiel geplaatst. Dit kunststofdoek zorgt ervoor dat insijpelend water in de bodem kan verdwijnen, zonder dat de fundering verontreinigd wordt door fijn materiaal uit de ondergrond.

In eerste fase worden de klinkers van de private terrassen gelegd.