Aanleg verharding, tuinbergingen, carports en start groenaanleg

Na het aanleggen van de privéterrassen wordt gestart met de verharding van de gemeenschappelijke delen. De verharding bestaat uit slipvaste kleiklinkers met afstandshouders, geplaatst in een aangepaste waterdoorlatende straatlaag, funderingen onderfundering. Het verharde oppervlak is doorlatend door de voegen. De voegen zijn 7 mm breed en worden opgevuld met porfier 2/4.

Naast de verharding met waterpasserende kleiklinkers worden tevens de parkeerplaatsen en rotatiezones aangelegd met grasdallen.

De afbakening tussen de private tuintjes en de afbakening van de site met de aangrenzende school werden ook reeds uitgevoerd. Houten paaltjes met dunne metaaldraad vormen een tijdelijke afsluiting tot de levende haag zijn eindvolume bekomen heeft. De aanplanting van de haag gebeurt volgens het ecologisch rapport met inheemse soorten: veldesdoorn, eenstijlige meidoorn, haagbeuk.

Aan de kant van de straat vormt een hazelaarscherm de afbakening van de tuin.

Een poortje uit hardhout verbindt de private tuintjes met de gemeenschappelijke tuin. De afbakening naar de gemeenschappelijke tuin gebeurt niet met een haag om het zicht op en het contact met deze te behouden. Het is nu wachten op gunstige weercondities om met de groenaanleg van de tuin van start te gaan.

Ondertussen hebben ook de tuinbergingen vorm gekregen en is men volop bezig met het optrekken van de carports en de fietsenberging.

Achter de carports bevindt zich een gracht opgevuld met porfier. Op het dak van de carports komt een groendak. Het water dat van het dak komt wordt opgevangen in een regenwaterton met overloop in de gracht.

Na het voltooien van de carports en de fietsenberging rest nog enkel groenaanleg en het plaatsen van enkele gemeenschappelijke voorzieningen zoals de composthoop en de fietsenrekken.